Nyheder

Her på siden kan du både finde seneste nyt samt andre relevante informationer af lidt ældre dato.

Ønsker du at modtage seneste nyt direkte i din indbakke, så udfyld venligst tilmeldingsformularen her på siden.

Nyhedsbrev maj 2024 – Generalforsamlingen

Nyhedsbrev maj 2024 – Husk generalforsamling torsdag d. 16. maj

Nyhedsbrev april 2024 – Nye planter, generalforsamling og klimaaften.

Her kan du læse indkaldelsen til generalforsamlingen 16. maj 2024

Hvad sker der på stranden lige nu, og der hvor jeg bor?

Seneste nyt om kystsikringen

Nytårsbrev fra Klitlauget – En start på året med udfordringer

Formål med kystsikringen og info om oversvømmelser fra vandløb:

Godt Nytår til alle herfra. Vis hensyn, når du færdes på stranden også Nytårsaften

Glædelig Jul & Rigtig Godt Nytår

Vigtig information vedrørende færdsel og hegn på Fuglesangsvej.

Bliv klogere på Kystsikringen.

Møde med Stormfloden/Kystsikringen måtte aflyses. Nu inviterer Solrød Strands Grundejerforening igen: torsdag den 23. nov. kl. 19.30 – 21.30.

Aktiviteter på stranden i uge 46

Solrød Strands Grundejerforening inviterer til møde i Aktivitetscentrets store sal.

Hovedpunkter: Før, under og efter Stormfloden.

Lad sandet ligge

Tak for Kampen

Opdatering stormflod

Voldsomt vejr og forhøjet vandstand på vej

I september måned 2023 går sidste del af kystsikringen i gang. Læs mere her

Læs her om Sankt Hans, regler på stranden og anden nyttig information.

Nu er der plantet 25.000 hjælme. Pas godt på dem, læs mere her.

Vigtig information om kystsikring, huskeregler og plantning

Så kom det sidste sand på plads, læs nyhedsbrev fra december 2022

Status på kystsikringen oktober 2022. Læs seneste nyhedsbrev

Information om ”færdsel” i klitterne – Klistermærker bliver påsat på affaldsstativer og skilte bliver opsat rundt om i strandområdet.

Status på sandfodringen – læs udførlig information fra Solrød Kommune

Nu går sandfodringen af klitter i gang. Læs udførlig information fra Solrød Kommune samt tidsplan

Bemærk også information vedrørende Skt. Hans bål.

Sandfodringen vil påbegyndes i perioden fra primo maj til medio juni. Husk at flytte løse genstande – Læs mere om dette i seneste nyhedsbrev fra Marts 2022.

Udbudsmaterialet vedr. sandfodring af klitterne er færdiggjort – læs mere i seneste nyhedsbrev fra marts måned 2022. Her kan du også læse om andre nyttige informationer

Terrænregulering af klitter – Plancher

Her vil der blive præsenteret plancher for de veje, hvor man for hver eneste vej kan se, hvor der skal påfyldes sand, som forstærkning af klitter og stier.

Her kan du se  plancher af Sandfodring/Terrænregulering af klitter ud for de enkelte veje.

Bemærk at tværsnit kun omhandler sandpåfyldning på stier og adgangsveje til stranden og ikke på de ejendomme, der ligger op til eller imellem stierne.

Bemærk at der ikke er plancher for de veje, hvor terrænet er tilstrækkeligt højt og derfor ikke behøver regulering, som omfatter følgende veje:

Ferievej, Strandvænget, Krathusvej, Parkvænget, Hedevej, Gyvelvej, Lærkevej, Gøgevej, Mågevej, Birkegaardsallé, og Koglevej.

Beskrivelse: Passager opstillet i rækkefølge fra Nord mod Syd. (Alle profiler taget fra vest mod øst) venstre vejsiden – højre vand siden.

Læs om yderligere informationer i menupunkt “Kort og dokumenter”.

Se plancherne med “Tværsnit af klitrækker” her:

Sandfodring i klitter og på andre arealer sker i henhold til det høringsmateriale, der er udsendt til alle berørte matrikler i november måned 2020. På efterfølgende kortmateriale finder man hvert enkelt matrikelnummer og kan se, hvordan arealet eventuelt er påvirket med hensyn til sandtilførsel.

Solrød Kommune modtager tilskud fra Kystdirektoratet

Solrød Kommune har ansøgt om midler fra puljen til diger og anden kystbeskyttelse og har fået bevilget to beløb:

Til område A, der dækker området øst for Strandvejen er der givet tilsagn på kr. 1.739.000.

Til område C, der dækker området vest for Strandvejen lyder beløbet på kr. 2.574.000.

Læs mere herom i Miljøministeriets pressemeddelelse:


Møde – Solrød Strands Grundejerforening

Den 18. november 2021 afholdte Solrød Strands Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening møde for foreningernes vejlaug vedr. den kommende kystsikring.

På mødet var der repræsentanter fra de to grundejerforeninger, Klitlauget, Solrød Kommune samt Sweco A/S, der er kommunens eksterne rådgivningsfirma.

Læs referat af vejlaugsmøde 18.11.2021 fra mødet her:


Pop-op møder på stranden 

Klitlauget inviterer til møder på stranden, hvor der bliver rig lejlighed til at høre mere nyt om ”Projekt Kystsikring” og ikke mindst stille spørgsmål som fx: ” Hvad sker der med kystsikringen lige der, hvor jeg bor”.

Der bliver følgende tre møder.

Søndag den 21. november 2021 kl. 10.00 ved enden af Kystvej. (Er afholdt)

Søndag den 5. december 2021 kl. 10.00 ved enden af Hedevej

Søndag den 5. december 2021. kl. 13.00 ved enden af Ventegodtsvej.

På såvel mødet den 18. november som på Pop-op møderne vil der være repræsentanter til stede fra bestyrelsen i Klitlauget, Solrød Kommune og Sweco A/S. Sidstnævnte er kommunens eksterne rådgivningsfirma.

Hjælp os gerne med at udbrede budskabet i dit nabolag, så vi er så mange som muligt, der tager ”ejerskab og fælles fodslag” til den kommende kystsikring. 

Vi kalder det: Vores Strand – Vores ansvar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Sideoversigt veje:

SideSted
1Tryllevældevej 6a
2Neptunvej 12/14
3Bag Bakkerne
4Kystvej
5Sti ved Tangvej
6Sti ved Hellevej
7Sti ved Juulsgaardsvej
8Sti ved Skovparken
9Sti ved Svend Gønges vej
10Sti ved Niels Juels vej
11Sti ved Grootsvej
12Sti ved Ibsvej
13Sti ved Lundehusvej (Ferievej, Strandvænget og Krathusvej: Ingen terrænregulering)
14Peryonsvej
15Østre Strandvej
16Spurvevej (Parkvænget: Ingen terrænregulering)
17Odinsvej
18Ellevej
19Egevej
20Klitvej
21Lyngvej (Hedevej Ingen terrænregulering)
22Jagtvej
23Fyrrevej (Gyvelvej, Lærkevej, Gøgevej, Mågevej, Birkegaardsalle og koglevej ingen terrænregulering )
24Sti syd for Duevej
25Birkevej
26Drosselvej
27Uglevej
28Stigårdsvej
29Plantagevej
30Fuglsangsvej
31Fuglsangsvej, samme skala på x og y akse – illustrerer den beskedne ændring.
Guide til sideantal for det sted du vil se.