Igangværende

Nyhedsbrev april 2024 – Nye planter, generalforsamling og klimaaften.

Læs seneste opdatering pr. 23. februar 2024

Seneste opdatering af tidsplanen pr. 18. december 2023 kan læses her:

I september måned går det sidste arbejde med kystsikringen i gang. Det drejer sig om etablering af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, sluse ved Solrød Bæk samt tværdige ved Fuglesangsvej. Arbejdet forventes færdigt i januar måned 2024. Læs mere her:

Vigtig information om kystsikring, huskeregler og plantning. Nedenfor kan ses planteplaner for hver enkel vej. Mindre ændringer i forhold til det viste kan forekomme. Bemærk at nogen steder skal både eller bænke fjernes, da de er placeret i sikringszonen. Skal være fjernet senest den 15. april 2023.

Under nyheder/nyhedsbreve kan du altid finde sidste nyt om kystsikringen. I april måned 2023 fik vi så plantet 25.000 hjælme – læs mere om de nye planter her.

Den sidste del af sandfodringen igangsættes i uge 43/44 2022 og forventes færdiggjort medio december 2022.

Status på sandfodringen juni 2022 – læs udførlig information fra Solrød Kommune

Primo juni måned starter sandfodringen af klitterne – læs udførlig information fra Solrød Kommune samt tidsplan.

Udbudsmateriale vedr. sandfodring af klitrækker er færdiggjort og arbejdet hermed forventes færdiggjort inden skolernes sommerferie. For yderligere informationer se nyhedsbrev marts 2022.

Vedr. etablering af sluseanlæg er man løbende i dialog med grundejere langs Karlstrup Mosebæk samt ved udløbet af Solrød Bæk vedr. placering af slusen. Der er samtidig drøftelse i gang med leverandører til det omtalte arbejde. Mere herom senere.

Læs oplæg fra Sweco A/S til den kommende kystsikring, som blev præsenteret på Vejlaugsmødet den 18. november 2021.

Her kan du se seneste opdateret projektbeskrivelse pr. 10 december 2021 fra Sweco