Tidsplan pr. april 2023

Plantning af hjælme, som skal hjælpe med at holde på det tilførte sand, er efter vejledning fra Kommune og Kystdirektoratet startet og forventes afsluttet medio april 2023. Planteplaner kan se under menupunkt aktiviteter/igangsværende.

Etablering af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, sluse ved Solrød Bæk samt tværdige ved Fuglesangsvej er udskudt til efteråret 2023

Afholdelse af første ordinære generalforsamling i Klitlauget er udsat til inden udgangen af maj 2024.