Tidsplaner

Læs seneste opdatering pr. 23. februar 2024

Seneste opdatering af tidsplanen pr. 18. december 2023 kan læses her:

I september måned går det sidste arbejde med kystsikringen i gang. Det drejer sig om etablering af spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, sluse ved Solrød Bæk samt tværdige ved Fuglesangsvej. Arbejdet forventes færdigt i november måned 2023. Læs mere her

Afholdelse af første ordinære generalforsamling i Klitlauget er udsat til inden udgangen af maj 2024.