Tidsplan

Her kan du se den foreløbige ”grove” tidsplan, som den ser ud på nuværende tidspunkt.

August 2021 – Februar 2022: Detailprojektering og udbud til udvælgelse af leverandører

September 2021: Byrådets endelige godkendelse af vedtægterne. Herefter en klageperiode på en måned.

Oktober 2021: Nedsættelse af midlertidig bestyrelse for Klitlauget.

Marts 2022 – November 2022: Anlæg af kystsikringen.

Maj – Juni 2022: Sandfodring af klitter

September – Oktober 2022: Etablering af sluser ved Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk.

28. november 2022: Afholdelse af første ordinære generalforsamling i Klitlauget.

November 2022 – aftale om etablering af Strandsti(er) i samarbejde med beboere/Vejlaug.

Her kan du læse en mere detaljeret tidsplan pr. november 2021: