Bestyrelsen

Solrød Kommune har med godkendelse af byrådet udpeget den arbejdsgruppe, som har været med til det indledende arbejde de seneste år, som en foreløbig bestyrelse. Den foreløbige bestyrelse består af to medlemmer fra både Solrød Strands Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening samt en repræsentant for byrådet. Den foreløbige bestyrelse vil forsætte sit arbejde indtil efteråret 2022, hvor en ny bestyrelse vælges på den første ordinære generalforsamling, som afholdes den 27. oktober – nærmere information kommer senere.

Her vil anlægget af ”Projekt Kystsikring” være så godt som færdiggjort, og den nye bestyrelse vil i samarbejde med Solrød Kommune og eksterne leverandører stå for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af kystsikringen.

Den foreløbige bestyrelse består af:

Solrød Kommune:

Borgmester Emil Blücher

Solrød Strand Grundejerforening:

Flemming Kristensen og Geo Lazarotti

Karlstrup Strands Grundejerforening:

 Stig Dørler

Har du spørgsmål til bestyrelsen er du velkommen til at skrive til info@solrodklit.dk