Bestyrelsen

På Klitlaugets ordinære generalforsamling den 16. maj 2024 blev efterfølgende syv bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter valgt, og på bestyrelsesmødet den 30. maj 2024 konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne således:

Formand: Emil Blücher.

Næstformand: Claus Østergaard.

Kasserer: Peter Christiansen.

Bestyrelsesmedlemmer: Søren-Fink Jacobsen, Malte Kristiansen, Johnny Pedersen, Geo Lazarotti.

Suppleanter: Jette Kerstens, Tina Bjørn Nielsen.

Har du spørgsmål til bestyrelsen er du velkommen til at skrive til info@solrodklit.dk