Solrød Strands Klitlaug

Klitlauget har til opgave i samarbejde med Solrød Kommune og eksterne leverandører at påse og varetage anlæggelse og vedligeholdelse af kystsikringen. ”Projekt Kystsikring” skal dermed sikre vores kyststrækning mod oversvømmelser og beskytte beboelser og natur mod ødelæggelser.

Kort sagt ”beskytte vores værdier”.