Aktiviteter

Kyststrækningen er – i sagens natur – en af de største attraktioner ved Solrød Strand. Den strækker sig over godt 5,7 km og er et trækplaster for kommunens borgere og et stort plus ikke blot for beboere langs vandet, men for alle i kommunen. Klitlauget dækker område A, som er ca. 3 km af strækningen.

Ikke så mærkeligt, at stranden og kysten bliver brugt flittigt til rekreative formål hele året rundt – ikke kun af kommunens egne borgene, men også af andre gæster og turister fra nær og fjern.

Det medfører desværre også en uhensigtsmæssig nedslidning af kyststrækningen på de områder, hvor den naturlige højde og bredde på klitterne ikke overstiger 2,2 m og i en 20 m bredde, hvad der kolliderer med målene i ”Projekt Kystsikring”, og som skal sikre omgivelserne mod oversvømmelser og beskyttelse af værdier.

Det betyder ikke, at borgerne ikke skal bruge områderne, men at vi skal skabe et ”fælles fodslag” om mindre slid, så borgerne/brugerne på den måde alle er med til at bidrage til kystsikringen og mest mulig bevarelse af naturen.
I april måned 2023 blev der plantet 25.000 hjælme for at beskytte sandfodringen og hindre unødig trafik på udsatte stier i sikringszonen. Under stormfloden i oktober måned 2023 blev en del af klitter og plantet ødelagt, og i starten af 2024 gik man efterfølgende gået i gang med en reetablering. Vis hensyn ved ikke at betræde de nye planter og respekterer afspærringer og “huskeregler”, som er opsat på skraldestativer og skilte langs stranden.

Vi kalder det: Vores Strand – Vores ansvar.