Bestyrelsesmøder

I september måned 2021 blev der nedsat en midlertidig bestyrelse, som vil fungere indtil udgangen af maj måned 2022, hvor der første officielle generalforsamling med valg af bestyrelse vil finde sted. Du er altid velkommen til at skrive den midlertidige bestyrelse:

Kontakt Solrød Strands Klitlaug: