Bestyrelsesmøder

I september måned 2021 blev der nedsat en midlertidig bestyrelse, som vil fungere indtil efteråret 2022, hvor der første officielle generalforsamling med valg af bestyrelse vil finde sted. Du er altid velkommen til at skrive den midlertidige bestyrelse klik her