Bestyrelsesmøder

I september måned 2021 blev der nedsat en midlertidig bestyrelse, som vil fungere indtil 2024, hvor der første officielle generalforsamling med valg af bestyrelse vil finde sted. Du er altid velkommen til at skrive den midlertidige bestyrelse:

Kontakt Solrød Strands Klitlaug: